Notariële bevoegdheid

Op deze pagina vindt u alle informatie over de notariële bevoegdheid.

  1. Laatst bijgewerkt op

Belgen met verblijfplaats in het buitenland kunnen voor procedures die te maken hebben met bezit, familierecht, steeds terecht bij de bevoegde autoriteit ter plaatse.

Belgen met gewone verblijfplaats in een land buiten de Europese Unie kunnen zich ook wenden tot de Belgische consulaire vertegenwoordiger bevoegd voor het consulair ressort.

Enkel de consulaire posthoofden waarvan het consulair ressort buiten de Europese Unie is gelegen, zijn wettelijk bevoegd tot het verlijden van notariële akten.

Aanvullende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen

Lees meer op de website van de FOD Buitenlandse Zaken