Sociale voorzieningen

Informatie over sociale voorzieningen in Denemarken.

  1. Laatst bijgewerkt op

De sociale voorzieningen in Denemarken zijn zeer goed. Als EU-burger heeft u, wanneer u in Denemarken als werknemer of zelfstandige gaat werken, hetzelfde recht op uitkeringen en tegemoetkomingen van de sociale zekerheid als Deense werknemers. Dit geldt ook voor uw echtgenoot(ote)/partner en kinderen. Er wordt geen premie voor de sociale verzekeringen betaald; deze uitgaven worden door middel van de directe belastingen gefinancierd.


Pensioen

Iedere Deense staatsburger heeft recht op een algemeen ouderdomspensioen, het zogenaamde “Folkepension”. Om 100% in aanmerking te komen voor een Deens “Folkepension” moet u als buitenlander minimaal 40 jaar in Denemarken gevestigd zijn en een minimumleeftijd bereikt hebben van 65 jaar. Een aanvraag tot “Folkepension” dient u  in op de sociale dienst (socialforvaltningen) van de gemeente waarin u woont.

Naast het folkepension bestaat er nog een aanvullend pensioen, het zogenaamde Arbejdsmarkedets tillægspension (ATP). De premie wordt voor 2/3 door de werkgever betaald en voor 1/3 deel door de werknemer, via inhouding van het loon. Richt u tot de ombudsman voor de pensioenen met vragen of klachten over je pensioen:

Ombudsdienst Pensioenen W.T.C. III
Simon Bolivarlaan 30 bus 5
1000 Brussel
Tel: +32 2 274 19 80 (tussen 9u en 17u)
E-mail: klacht@ombudsmanpensioenen.be

Bijkomende nuttige informatie over pensioenen.