Voertuigen en rijbewijs

Informatie over de registratie van uw voertuig en over het Belgische rijbewijs in Denemarken.

  1. Laatst bijgewerkt op

Registratie voertuig, nummerplaat

U kunt in Denemarken maximaal 1 jaar rondrijden met uw Belgische nummerplaat op voorwaarde dat uw voertuig is ingeschreven in Denemarken (Model P216E). Voordat u uw nummerplaat inruilt voor een Deense, is een technische controle van het voertuig noodzakelijk.

Voor vragen over de registratie van uw voertuig moet u sinds januari 2008 terecht bij het “motorkontor” van SKAT.
Tel: (+45) 72 22 18 18
Web: www.skat.dk/motor


Geldigheid van het Belgische rijbewijs in Denemarken

Als uw rijbewijs is afgegeven door een EU-land, wordt het in de hele EU erkend en kunt u het gewoon gebruiken zolang:

  • het geldig is
  • u de geldende minimumleeftijd voor de desbetreffende categorie heeft bereikt
  • het niet ingetrokken of beperkt is en u in het land van afgifte geen rijverbod is opgelegd

Als u wilt, mag u uw rijbewijs inruilen voor een rijbewijs van het EU-land waar u nu woont, maar dit is niet verplicht.

De Ambassade is niet bevoegd voor de afgifte/verlenging/vervanging e.d. van rijbewijzen.

Indien u uw Belgische rijbewijs wenst in te ruilen voor een Deens rijbewijs, moet u terecht bij de “borgerservice” van uw gemeente.

Bij verlies van uw Belgische rijbewijs, vraagt u bij uw gemeentebestuur in Denemarken een nieuw (Deens) rijbewijs aan. U dient dan wel te kunnen bewijzen dat u in het bezit bent geweest van een rijbewijs van een ander land. Meer informatie hierover kunt u bij het gemeentebestuur krijgen.

Indien u meer informatie wenst aangaande dit onderwerp, neem contact op met uw lokale politiekantoor of raadpleeg volgende websites: