Ambassade en Consulaten van België in Denemarken

Belastingen

Meer informatie over fiscaliteit in Denemarken vindt u op volgende websites:

www.skat.dk

https://ihcph.kk.dk/ (overkoepelende organisatie bij vestiging in Kopenhagen)

https://www.aalborg.dk/english/about-aalborg/international-house (idem voor Noord-Denemarken)

 

Overeenkomst tussen België en Denemarken tot het vermijden van de dubbele belasting:

'Protocol ondertekend te Brussel op 7 juli 2009 tot wijziging van de Overeenkomst tussen België en Denemarken tot het vermijden van de dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 16 oktober 1969, zoals gewijzigd en aangevuld door het op 27 september 1999 te Kopenhagen ondertekende Protocol.'

De volledige tekst van het protocol