Ambassade en Consulaten van België in Denemarken
Home Leven in Denemarken Sociale voorzieningen

Sociale voorzieningen

De sociale voorzieningen in Denemarken zijn zeer goed. Als EU-burger heeft u, wanneer u in Denemarken als werknemer of zelfstandige gaat werken, hetzelfde recht op uitkeringen en tegemoetkomingen van de sociale zekerheid als Deense werknemers. Dit geldt ook voor uw echtgenoot(ote)/partner en kinderen. Er wordt geen premie voor de sociale verzekeringen betaald; deze uitgaven worden door middel van de directe belastingen gefinancierd.

Pensioen

Iedere Deense staatsburger heeft recht op een algemeen ouderdomspensioen, het zogenaamde “Folkepension”. Om 100% in aanmerking te komen voor een Deens “Folkepension” moet u als buitenlander minimaal 40 jaar in Denemarken gevestigd zijn en een minimumleeftijd bereikt hebben van 65 jaar. Een aanvraag tot “Folkepension” dient u  in op de sociale dienst (socialforvaltningen) van de gemeente waarin u woont.

Naast het folkepension bestaat er nog een aanvullend pensioen, het zogenaamde “arbejdsmarkedets tillægspension” (ATP) - website www.atp.dk. De premie wordt voor 2/3 door de werkgever betaald en voor 1/3 deel door de werknemer, via inhouding van het loon. Richt u tot de ombudsman voor de pensioenen met vragen of klachten over je pensioen:

Ombudsdienst Pensioenen W.T.C. III
Simon Bolivarlaan 30 bus 5 B -
1000 Brussel
Tel: +32 2 274 19 80 (tussen 9u en 17u)
Fax: +32 2 208 31 43
E-mail: ombud.pen@skynet.be

Andere nuttige Belgische telefoonnummers in verband met pensioenen.

Rijksdienst voor Pensioenen
tel: +32 2 529 21 11 (algemeen)
tel: +32 2 529 30 02 (betalingen)

Ministerie van Financiën Administratie der Pensioenen (toekenning)
tel: +32 2 210 36 11 

Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (betalingen)
tel: +32 2 233 70 08

Bijkomende nuttige informatie over pensioenen.