Ambassade en Consulaten van België in Denemarken
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

De Ambassade in Copenhagen levert geen visa af. Visumaanvragen vanuit de Noordse landen worden door onze collega's in Helsinki, Finland, behandeld. Voor meer informatie, kan u terecht op de website van de Ambassade in Helsinki.

Lees meer...