Ambassade en Consulaten van België in Denemarken

België in Denemarken

Welkom op onze website!

U bent een Belg die onlangs naar Denemarken is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de ambassade in Kopenhagen? U reist als toerist door Denemarken en u bent uw paspoort verloren? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website zal u ook op de hoogte houden van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in Denemarken gelden, de actualiteit van het buitenlandse beleid van België en andere nuttige info of evenementen.

 

Nieuws

15 dec

Vicepremier en minister van buitenlandse zaken Didier Reynders feliciteert Sri Lanka voor zijn toetreding tot het Verdrag van Ottawa inzake een verbod op antipersoonsmijnen.

15 dec

Deze donderdag heeft de Assemblee van de Verdragspartijen bij het Internationaal Strafhof (ISH) drie oorlogsmisdaden toegevoegd aan het Statuut van Rome. België heeft deze amendementen aan het stichtingsverdrag van het ISH (het Statuut van Rome) al in 2009 ingediend. Sindsdien heeft ons land zich onafgebroken ingezet om deze amendementen in het verdrag te laten opnemen. Dat gebeurde via ons diplomatiek netwerk, bij monde van onze ministers van Buitenlandse Zaken, Justitie en van onze premiers.

14 dec

De ministerraad heeft vandaag op voorstel van vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo het eerste beheerscontract goedgekeurd tussen de federale staat en Enabel, het nieuwe Belgisch ontwikkelingsagentschap. Dit eerste beheerscontract is het sluitstuk van een van de belangrijkste hervormingen in het veld van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking de voorbije jaren. Het stemt het Belgisch Ontwikkelingsbeleid nog veel sterker af op de Sustainable Development Goals.

11 dec

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo zijn tevreden met de publicatie van conclusies van de raad Buitenlandse Zaken van de Europese Unie over de Democratische Republiek Congo (DRC) die vandaag werden aangenomen.

10 dec

Zondag is de internationale dag van de rechten van de mens. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders onderstreept dat België een pleitbezorger blijft van de universaliteit van de mensenrechten.